Vertigo - OLDOLDOLD


Predstavenie kolekcie Adidas

2. október 2012
Pri príležitosti uvedenia novej kolekcie Adidas, sme zrealizovali v spolupráci s YAD Productions vystúpenie hadej ženy a akrobatov na hodváboch.

Vystúpenie sa konalo v atypickom priestore Golf restaurant Dýšina, kde sme okrem samotných vystúpení zabezpečili aj rigging kotviacich bodov pre zavesenie šálov v konštrukcii krovu.