Vertigo - OLDOLDOLD


Overdrive Party (Ottakringer, Wien)

20. apríl 2013
Špeciálne prekvapenie pre návštevníkov obľúbenej tanečnej party vo Viedni predstavovali naše dve akrobatické čísla - dve akrobatky na kruhu a akrobat na šále.