Vertigo - Fire&Pyro Show - Tanečno akrobatické vystúpenia s ohňom OLDOLDOLD
- Fire & Pyro Show -
Vertigo Fire & Pyro Show ponúka jedinečné spojenie akrobacie, tanečných prvkov a umenia tanca s ohňom. Ohnivý tanec s horiacimi vejármi, iskriace kruhy, dynamické horiace palice laná a emotívna záplava farebných iskier.

Vertigo Pyro & Fire ponúka ucelenú show akrobatov a tanečníkov s ohňom a pyroefektami. Vystúpenie s prepracovanou choreografiou, atmosférickou hudbou v podaní atraktívnych vystupujúcich s profesionálnym technickým zázemím môže byť jemné a poetické, ale aj drsné, dynamické a energické. Vyberte si z našej širokej ponuky, od vystúpenia dvojice, ktoré je vhodné do menších priestorov, až po veľké skupinové choreografie s viacerými účinkujúcimi, ktorí v okamihu efektne zaplnia priestor ohňom a iskrami. Všetko záleží na koncepte Vášho eventu.

Pre výnimočné príležitosti ponúkame možnosť kombinácie ohňa a výškovej akrobacie v podobe tanečnice, ktorá počas vystúpenia s ohňom vzlietne do výšky.

Vystúpenie je vhodné do interiéru aj exteriéru. Zaručujeme najvyšší bezpečnostný štandard, ktorý je overený množstvom úspešných vystúpení v zahraničí i na Slovensku.

Vo Vertigo Pyro & Fire Show najčastejšie účinkujú 2 - 6 akrobati a dĺžka trvania je 5 - 13 minút. Vystúpenia sú vhodné do interiérov aj exteriérov - do priestorov s rozmermi apoň 4 x 3 m a výškou aspoň 3 metre.

Máte záujem o toto vystúpenie na Vašej akcii?

Napíšte nám správu a budeme Vás kontaktovať s ďaľšími informáciami.
Do správy prosím uveďte predpokladaný termín akcie a miesto konania, prípadne špeciálne požiadavky (téma akcie, kombinácia s iným vystúpením a pod.). Tešíme sa na spoluprácu.
Správa:  

Kontakt na Vás: