Vertigo - OLDOLDOLD


Obohatenie výstavnej expozície Avia, IAA Hannover

22. september 2012
Na automobilovej výstave IAA Hannover sme navrhli a zrealizovali program pre upútanie pozornosti návštevníkov k výstavnej expozícii firmy Avia.